• Top 3 Champions - Cuộc thi Diễn thuyết Toàn Quốc của Tinh hoa Hiệp hội quốc tế Toastmasters 
  • Á quân Diễn thuyết tại Hiệp hội Khởi nghiệp với 1000 khán giả
  • 1000+ giờ diễn thuyết, giảng dạy cho hơn 4000+ khán giả 
  • 10 năm học tập - 7 năm giảng dạy tiếng Anh giao tiếp. Khởi sự với trung tâm Anh ngữ UP English.
  • Trainer của khóa học English Breakthrough Intensive
  • Nổi tiếng với English Breakthrough Workshop truyền cảm hứng ngoại ngữ cho hàng trăm học viên

TRONG VIDEO ĐÀO TẠO NÀY, LẦN ĐẦU TIÊN BẠN SẼ BIẾT LÀM THẾ NÀO ĐỂ...

ĐĂNG KÝ tại đây (miễn phí)

(MÀ KHÔNG BỊ TRÓI BUỘC VÀO NHỮNG GIÁO TRÌNH HAY LỚP HỌC NHÀM CHÁN)

NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÍ THỨC CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC
KHẢ NĂNG TIẾNG ANH GIỎI VÀ XUẤT SẮC

Harry Nguyen tại các khóa học, buổi đào tạo và chia sẻ

Copyright © iamharrynguyen.com. All Rights Reserved

Privacy Policy

This site is not a part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, this site is not endorsed by Facebook in any way.

FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc.

Terms of Use